El Morya

El Morya

De Ascended Master El Morya is de chohan van de eerste straal. De straal van de vrije wil maar vooral ook de hogere wil/wens. Mr El Morya (El betekent Heer) leert ons de wil van het ego te overstijgen om zo tot een eerlijke, waarheidsgetrouwe en rechtvaardige wereld te komen.
Wat Meesters wensen, wat zielen wensen... is het beste voor alle mensen !!!!

Zijn kleur is blauw en Hij is een zeer krachtige en beschermende Meester. Hij staat voor zowel daad- als beschermingskracht.
Hij gaf gestalte aan de incarnatie van Moses waarbij hij de stenen tafelen mocht ontvangen met daarop de 10 gulden leefregels. Mr Morya zegt dat als we als mensheid die zouden begrijpen en naleven we geen verder wetten nodig hebben om onze menselijke samenleving in goede banen te leiden.
Als Hermes Trismegistus mocht Hij de smaragden tafelen ontvangen met daarop de 10 gulden universele wetten die inzicht in de geestelijke wereld en beleving geven.
Meester El Morya gaf ook gestalte aan de bekende incarnatie van King Arthur waarbij het onverslaanbare zwaard van rechtvaardigheid Excalibur mocht ontvangen uit de handen van The Lady of the Lake (gestalte gegeven door de Ascended Lady Master Pallas Athena die toen reeds ascensie had bereikt) Als King Arthur stichtte Hij de ronde tafel. Als teken van gelijkheid voor iedereen.


In de loop van de maand mei zullen de lezingen met de Ascended Master El Morya bijgeplaatst worden.

Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

 

 De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

El Morya Er zijn geen producten in deze categorie.

Subcategorieën