Moeder Maria

Moeder Maria

De Ascended Lady Master Maria die wij Moeder noemen is een Ascended Lady Master van de 6e zielenstraal. Daar waar we voor het Vissentijdperk zowel de God als de Godin kenden en eerden is in het Vissentijdperk de rol van de Godin grotendeels door de kerkelijke invloed Maria naar voor geschoven.
Net als Jesus, Maria Magdalena, Jozef Van Arimathea en Pallas Athena heeft Maria 2000 jaar geleden Haar Ascensie bereikt.
Ze heeft een heel mooie en zachte Energie en brengt Haar liefdevolle devotie en toewijding altijd met zoveel intensiteit naar ons toe.
Vele Mariakapelletjes staan op oude krachtplaatsen, waar vroeger kleine tempels stonden of waar natuurrituelen werden uitgevoerd. Vandaar dat Mariakapelletjes door de tijd heen vele mensen zijn blijven aantrekken.
De Ascended Lady Master Maria vraagt ook regelmatig in de Boodschappen om niet aan de kapelletjes voorbij te gaan maar even stil te staan en een kaarsje aan te steken. Want telkens wij een Ascended Master om hulp, inzicht enz vragen, kunnen Zij via de etherische verbondenheid Hun Energie, Liefde, Wijsheid, Bijstand enz aan iedereen die het nodig heeft, laten stromen.
Daar waar men gaat langs Gods wegen, komt men Haar Maria tegen.

Met veel vreugde bieden we u de Algemene Lezingboodschap aan die Moeder Maria op 11 mei 2017 via Birgitte heeft doorgegeven.

Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

Moeder Maria Er zijn geen producten in deze categorie.