Pallas Athena

Pallas Athena.
De Ascended Lady Master Pallas Athena is een Lady Master van de 1e straal. Net als Mr Morya staat Zij voor kracht, vrije wil, rechtvaardigheid, waarheid enz. De energie van de eerste straal schenkt ons dan ook die kracht naar de vorm/materie toe om aspecten, dromen, rechtvaardigheid neer te zetten.
Haar kleur is blauw en in het blauwe licht zijn vele schakeringen mogelijk met allen een eigen betekenis.
Pallas Athena, ook gekend als de grote Griekse liefdesgodin Athena en Ze is een voorvechtster van liefde.
2000 jaar geleden heeft Zij Haar ascensie bereikt en was toen de Hogepriesters van Avalon. Haar priesteressenaam was Marahtara wat betekent: Grote moeder der/op aarde.
Pallas Athena heeft deze naam via Birgitte doorgegeven en het is dan ook een grote eer dat deze naam ook op de website en voor de uitgeverij mag staan.

De Lezingen van mei met de Ascended Lady Master Pallas Athena samen met de Ascended Masters El Morya en Jozef Van Arimathea staan ook op de website.

Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

 

 De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

Pallas Athena Er zijn geen producten in deze categorie.

Subcategorieën