Ascended Masters

Ascended Masters Er zijn geen producten in deze categorie.

Subcategorieën

 • Pallas Athena

  Pallas Athena.
  De Ascended Lady Master Pallas Athena is een Lady Master van de 1e straal. Net als Mr Morya staat Zij voor kracht, vrije wil, rechtvaardigheid, waarheid enz. De energie van de eerste straal schenkt ons dan ook die kracht naar de vorm/materie toe om aspecten, dromen, rechtvaardigheid neer te zetten.
  Haar kleur is blauw en in het blauwe licht zijn vele schakeringen mogelijk met allen een eigen betekenis.
  Pallas Athena, ook gekend als de grote Griekse liefdesgodin Athena en Ze is een voorvechtster van liefde.
  2000 jaar geleden heeft Zij Haar ascensie bereikt en was toen de Hogepriesters van Avalon. Haar priesteressenaam was Marahtara wat betekent: Grote moeder der/op aarde.
  Pallas Athena heeft deze naam via Birgitte doorgegeven en het is dan ook een grote eer dat deze naam ook op de website en voor de uitgeverij mag staan.

  De Lezingen van mei met de Ascended Lady Master Pallas Athena samen met de Ascended Masters El Morya en Jozef Van Arimathea staan ook op de website.

  Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

   

   De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

 • El Morya

  El Morya

  De Ascended Master El Morya is de chohan van de eerste straal. De straal van de vrije wil maar vooral ook de hogere wil/wens. Mr El Morya (El betekent Heer) leert ons de wil van het ego te overstijgen om zo tot een eerlijke, waarheidsgetrouwe en rechtvaardige wereld te komen.
  Wat Meesters wensen, wat zielen wensen... is het beste voor alle mensen !!!!

  Zijn kleur is blauw en Hij is een zeer krachtige en beschermende Meester. Hij staat voor zowel daad- als beschermingskracht.
  Hij gaf gestalte aan de incarnatie van Moses waarbij hij de stenen tafelen mocht ontvangen met daarop de 10 gulden leefregels. Mr Morya zegt dat als we als mensheid die zouden begrijpen en naleven we geen verder wetten nodig hebben om onze menselijke samenleving in goede banen te leiden.
  Als Hermes Trismegistus mocht Hij de smaragden tafelen ontvangen met daarop de 10 gulden universele wetten die inzicht in de geestelijke wereld en beleving geven.
  Meester El Morya gaf ook gestalte aan de bekende incarnatie van King Arthur waarbij het onverslaanbare zwaard van rechtvaardigheid Excalibur mocht ontvangen uit de handen van The Lady of the Lake (gestalte gegeven door de Ascended Lady Master Pallas Athena die toen reeds ascensie had bereikt) Als King Arthur stichtte Hij de ronde tafel. Als teken van gelijkheid voor iedereen.


  In de loop van de maand mei zullen de lezingen met de Ascended Master El Morya bijgeplaatst worden.

  Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

   

   De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

 • Clara

  De Ascended Lady Master Clara is een Lady Master van de tweede zielenstraal.

  Haar tweelingziel, Meester Kuthumi is de chohan van deze straal. Hun kleur is het goudgeel.

  De Ascended Lady Master Clara is een Meester die inzicht, helderheid, klaarheid brengt en vele mensen bijstaat in het terug openen of verbeteren van het innerlijk zicht en derde oog.
  Veel mensen kennen Haar als Heilige Clara. Heilige Clara die ook de patroonheilige van de tele visie is. Want tijdens Haar leven als Clara van Assisi was Clara reeds een groot visionair.
  Na Haar Ascensie heeft Ze de naam Clara aangenomen, naar dit bekende leven van Clara van Assisi.
  Clara is door veel mensen gekend als Heilige Clara. Het is evenwel niet zo dat alle heilig verklaarden ook Ascended Masters zijn!!!

  De Ascended Lady Master Clara gaf ook gestalte aan de incarnatie van Brighid van Kildare. Eerst zijnde de godin Brighid, later werd Zij gekerstend en tot heilige Brighid verklaard. Het feest van Brighid is het feest van Imbolc.

  onder de categorie Lezingen, vind u enkele Boodschappen terug die de Ascended Lady Master Clara tijdens het feest v Imbolc van 2 februari 2017 op de Lezing (in groep) telepathisch via Birgitte heeft doorgegeven.
  Ook vindt u onder de categorie Lezingen: een meditatie, Algemene Boodschap van Mr Kuthumi en de nameditatie terug van de Lezing van 18 februari 2017 samen met de Ascended Masters Clara en Kuthumi.

  Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

  De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

 • Kuthumi

  Kuthumi

  Meester Kuthumi is de chohan van de 2e zielenstraal en de tweelingziel van de Ascended Lady Master Clara. Bij Zijn Ascensie heeft Hij de naam Kuthumi aangenomen (men spreekt het uit als koethoemi)
  Hij gaf gestalte aan verscheidene bekende levens waarvan Farao Toetmoses, Pythagoras en vooral Franciscus van Assisi de bekendste zijn.
  Wanneer tweelingzielen van een hoge inwijding samen in het leven op aarde aanwezig zijn, brengen zij dikwijls grote en belangrijke levens naar voor.
  Samen met Clara trad Franciscus van Asissi in de voetsporen van Jesus en Maria Magdalena om de weg van liefde, wijsheid en gelijkheid te bewandelen. Franciscus van Asissi was een bezield spreker en zette de bezieling van hart en ziel dan ook letterlijk neer. En niet alleen sprak hij goed met mensen maar ook met dieren wat laat zien dat de telepathische communicatie universeel is over alle grenzen heen.

  Gelukkig voor ons nodigen de Ascended Masters Kuthumi en Clara ons regelmatig uit voor een Lezing met Hun samen.
  Onder de rubriek Lezingen vindt u de Lezing van 18 februari 2017 terug dewelke een meditatie, een Algemene Boodschap van Mr Kuthumi en een nameditatie bevat.

  Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

  De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

 • Maria Magdalena

  Maria Magdalena

  De zeer bekende Ascended Lady Master Maria Magdalena, tweelingziel van de Ascended Master Jesus, is een Ascended Lady Master van de 6e zielenstraal. De straal van toewijding, devotie, dienstbaarheid. In Haar grote toewijding en dienstbaarheid is Mrs Maria Magdalena een Ascended Lady Master die enorm meewerkt en naar voor komt voor het herstel van het vrouwelijke. Of het nu gaat om het herstel van het weten van de ziel (is vrouwelijk) of om vrouwenrechten of gewoon de zachte vrouwelijke kant in iedereen, staat Mrs Maria Magdalena ons heel graag terzijde.

  Haar kleur is het robijnrood en Haar naam Magdalena of ook Magdala betekent toren. In Haar leven als Maria Magdalena was Zij ook een Meester in de vorm net zoals Haar geliefde Jesus. De 7 zogenaamde duivelsuitdrijvingen waren symbool voor de 7 grote inwijdingen die Zij was doorgaan en die nodig zijn om Meesterschap in de vorm te bereiken. 

  Onder de rubriek Lezingen vindt u de Lezing van 25 maart met de Ascended Masters Maria Magdalena en Jesus en werden we dubbel verwend want Beiden hebben toen een Algemene Boodschap doorgegeven. Ook de nameditatie vindt u bij deze lezing terug.
  Ook staat de prachtige inzichtgevende Boodschap van 8 mei 2017 op de website die de Ascended Lady Master Maria Magdalena via Birgitte heeft doorgegeven. Hierin maakt Ze duidelijk waarom we tegenwoordig zoveel met verkankering van cellen te maken krijgen.

  Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

  De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

 • Jesus

  Jesus

  De zeer bekende Ascended Master Jesus is de chohan van de zesde straal. De straal van toewijding, dienstbaarheid. Hij is een Meester die naar het hart refereert en zowel als Ascended Master als in kerkelijke sferen wordt Hij dikwijls afgebeeld wijzende naar Zijn hart.
  Samen met Zijn geliefde tweelingziel hebben Zij 2000 jaar geleden weer een belangrijke weg laten zien en vrij gemaakt. Een weg van liefde, mededogen, broeder- en zusterschap. Een weg van wijsheid, ook wel de oude gnosis (kennis) genoemd. Wanneer een Meester in de vorm de Ascensie bereikt zijn Zij in staat grootste maar ook wonderbaarlijke, voor ons magisch uitziende dingen te doen. Zoals helen, wijn vermenigvuldigen of over water lopen.
  Wanneer tweelingzielen een hoge inwijding bereiken en samen in het leven op aarde zijn, zetten Zij grote levens neer zoals de Ascended Masters Jesus en Maria Magdalena maar ook de Ascended Masters Kuthumi en Clara laten zien.  Helaas zijn tweelingzielen echter niet vaak samen in het leven op aarde aanwezig. 

  De Ascended Master Jesus vraagt ons in Zijn Boodschappen regelmatig niet te treuren of verdriet te hebben bij het zien van de kruisweg of Hem aan het kruis. Hij zegt dat Zijn weg geen lijdensweg maar echter wel een leidersweg was en Hij raadt ons dat ook aan. Om onze moeilijkheden niet als lijdensweg te zien maar juist leider op je eigen weg te worden. 

  Onder de rubriek Lezingen vindt u de Lezing van 25 maart met de Ascended Masters Maria Magdalena en Jesus en werden we dubbel verwend want Beiden hebben toen een Algemene Boodschap doorgegeven. Ook de nameditatie vindt u bij deze lezing terug.

  Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

  De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

 • Saint Germain

  Saint Germain


  De Ascended Master Saint Germain is de chohan van de 7e zielenstraal. Zijn kleur is het Violet en via Zijn Boodschapper Godré Ray King heeft Hij begin vorige eeuw de Violette Vlam aan en voor een groter publiek weten door te geven. Wie de Violette Vlam uitnodigt, nodigt ook Mr St Germain uit want Hij begeleidt de Violette Vlam in de hulp, bescherming, zuivering, vrijheid die Ze ons geeft.

  De Ascended Master St Germain, Sanctus Germanus, is voor velen een oude bekende. Hij begeleidt dan ook heel veel mensen. Hij gaf gestalte aan de incarnaties van oa Jozef van Nazareth (vader van Jesus en echtgenoot van Moeder Maria) William Shakespeare maar velen kennen Hem vooral van Zijn incarnatie van de Grote Merlijn van Engeland.

  Saint Germain is een Meester die graag voor ons mensen de magie laat herleven en toont ons het magische en wonderbaarlijke in alles zeker als Hij ons over de Violette Vlam en de werking van energie alsook de werking van kosmische stromen leert.

  onder de rubriek Lezingen vindt u de Lezingen met Mr St Germain van 2 en 18 maart 2017
  onder de rubriek Meditaties vindt u een prachtige meditatie voor alledag onder de begeleiding van Mr St Germain

  Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

  De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

 • Jozef Van Arimathea

   Jozef Van Arimathea


  De Ascended Master Jozef Van Arimathea is een Meester van de 7e zielenstraal. 2000 jaar geleden heeft Hij als Jozef Van Arimathea Zijn ascensie bereikt en deze naam ook behouden.  Mr Jozef heeft Birgitte altijd gezegd dat Hij in het Aquariustijdperk weer meer naar voor zou komen en zo geschiedde ook. Daar waar 10-20 jaar geleden nauwelijks iets over Hem gevonden kon worden, is dat nu gelukkig wel veel meer.

  Ascended Master Jozef Van Arimathea is als Meester van de 7e straal ook zeer met de kleur Violet verbonden maar toch draagt Hij het groene licht hoog in het vaandel. Vooral het mintgroene licht reikt Hij ons altijd graag aan omdat het ons helpt onze innerlijke vreugde, harmonie en vrede terug te vinden en in een drukke buitenwereld te bewaren.
  En dit beschrijft ook meteen de mooie Eigenheid van de Mr Jozef Van Arimathea. Hij is pure vreugde, harmonie en vrede en reikt ons Zijn wijsheid met heel veel zachtheid aan. En in die mooie zachtheid zit tezelfdertijd heel veel kracht.

  Birgitte is geboren met het telepathisch contact met Mr Jozef Van Arimathea en Mrs Clara. Birgitte heeft Jozef echter nooit als een strenge broer, vader, leraar ervaren maar altijd met subtiele zachtheid. Het enige waar Mr Jozef wel krachtig op wees, was het belang van taalgebruik. Voor Birgitte ook met het oog op haar opleiding en taak als Boodschapster maar ook omdat taal ons belangrijkste communicatiemiddel is.

  Met heel veel vreugde mogen we bij de start van de nieuwe website al meteen een supermooie Algemene Boodschap van de Ascended Master Jozef Van Arimathea plaatsen die u onder de rubriek Algemene Boodschappen vindt. En zo krijgt u ook meteen een idee hoe Birgitte opgroeide met Mr Jozef en Mrs Clara en de leringen en opleidingen die zij daarbij ontving.

  Ascended Masters, Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

  De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

 • Moeder Maria

  Moeder Maria

  De Ascended Lady Master Maria die wij Moeder noemen is een Ascended Lady Master van de 6e zielenstraal. Daar waar we voor het Vissentijdperk zowel de God als de Godin kenden en eerden is in het Vissentijdperk de rol van de Godin grotendeels door de kerkelijke invloed Maria naar voor geschoven.
  Net als Jesus, Maria Magdalena, Jozef Van Arimathea en Pallas Athena heeft Maria 2000 jaar geleden Haar Ascensie bereikt.
  Ze heeft een heel mooie en zachte Energie en brengt Haar liefdevolle devotie en toewijding altijd met zoveel intensiteit naar ons toe.
  Vele Mariakapelletjes staan op oude krachtplaatsen, waar vroeger kleine tempels stonden of waar natuurrituelen werden uitgevoerd. Vandaar dat Mariakapelletjes door de tijd heen vele mensen zijn blijven aantrekken.
  De Ascended Lady Master Maria vraagt ook regelmatig in de Boodschappen om niet aan de kapelletjes voorbij te gaan maar even stil te staan en een kaarsje aan te steken. Want telkens wij een Ascended Master om hulp, inzicht enz vragen, kunnen Zij via de etherische verbondenheid Hun Energie, Liefde, Wijsheid, Bijstand enz aan iedereen die het nodig heeft, laten stromen.
  Daar waar men gaat langs Gods wegen, komt men Haar Maria tegen.

  Met veel vreugde bieden we u de Algemene Lezingboodschap aan die Moeder Maria op 11 mei 2017 via Birgitte heeft doorgegeven.

  Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

  De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

 • Quan Yin

  Quan Yin