Jozef Van Arimathea

 Jozef Van Arimathea


De Ascended Master Jozef Van Arimathea is een Meester van de 7e zielenstraal. 2000 jaar geleden heeft Hij als Jozef Van Arimathea Zijn ascensie bereikt en deze naam ook behouden.  Mr Jozef heeft Birgitte altijd gezegd dat Hij in het Aquariustijdperk weer meer naar voor zou komen en zo geschiedde ook. Daar waar 10-20 jaar geleden nauwelijks iets over Hem gevonden kon worden, is dat nu gelukkig wel veel meer.

Ascended Master Jozef Van Arimathea is als Meester van de 7e straal ook zeer met de kleur Violet verbonden maar toch draagt Hij het groene licht hoog in het vaandel. Vooral het mintgroene licht reikt Hij ons altijd graag aan omdat het ons helpt onze innerlijke vreugde, harmonie en vrede terug te vinden en in een drukke buitenwereld te bewaren.
En dit beschrijft ook meteen de mooie Eigenheid van de Mr Jozef Van Arimathea. Hij is pure vreugde, harmonie en vrede en reikt ons Zijn wijsheid met heel veel zachtheid aan. En in die mooie zachtheid zit tezelfdertijd heel veel kracht.

Birgitte is geboren met het telepathisch contact met Mr Jozef Van Arimathea en Mrs Clara. Birgitte heeft Jozef echter nooit als een strenge broer, vader, leraar ervaren maar altijd met subtiele zachtheid. Het enige waar Mr Jozef wel krachtig op wees, was het belang van taalgebruik. Voor Birgitte ook met het oog op haar opleiding en taak als Boodschapster maar ook omdat taal ons belangrijkste communicatiemiddel is.

Met heel veel vreugde mogen we bij de start van de nieuwe website al meteen een supermooie Algemene Boodschap van de Ascended Master Jozef Van Arimathea plaatsen die u onder de rubriek Algemene Boodschappen vindt. En zo krijgt u ook meteen een idee hoe Birgitte opgroeide met Mr Jozef en Mrs Clara en de leringen en opleidingen die zij daarbij ontving.

Ascended Masters, Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

Jozef Van Arimathea Er zijn geen producten in deze categorie.

Subcategorieën