Saint Germain

Saint Germain


De Ascended Master Saint Germain is de chohan van de 7e zielenstraal. Zijn kleur is het Violet en via Zijn Boodschapper Godré Ray King heeft Hij begin vorige eeuw de Violette Vlam aan en voor een groter publiek weten door te geven. Wie de Violette Vlam uitnodigt, nodigt ook Mr St Germain uit want Hij begeleidt de Violette Vlam in de hulp, bescherming, zuivering, vrijheid die Ze ons geeft.

De Ascended Master St Germain, Sanctus Germanus, is voor velen een oude bekende. Hij begeleidt dan ook heel veel mensen. Hij gaf gestalte aan de incarnaties van oa Jozef van Nazareth (vader van Jesus en echtgenoot van Moeder Maria) William Shakespeare maar velen kennen Hem vooral van Zijn incarnatie van de Grote Merlijn van Engeland.

Saint Germain is een Meester die graag voor ons mensen de magie laat herleven en toont ons het magische en wonderbaarlijke in alles zeker als Hij ons over de Violette Vlam en de werking van energie alsook de werking van kosmische stromen leert.

onder de rubriek Lezingen vindt u de Lezingen met Mr St Germain van 2 en 18 maart 2017
onder de rubriek Meditaties vindt u een prachtige meditatie voor alledag onder de begeleiding van Mr St Germain

Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

Saint Germain Er zijn geen producten in deze categorie.

Subcategorieën