Jesus

Jesus

De zeer bekende Ascended Master Jesus is de chohan van de zesde straal. De straal van toewijding, dienstbaarheid. Hij is een Meester die naar het hart refereert en zowel als Ascended Master als in kerkelijke sferen wordt Hij dikwijls afgebeeld wijzende naar Zijn hart.
Samen met Zijn geliefde tweelingziel hebben Zij 2000 jaar geleden weer een belangrijke weg laten zien en vrij gemaakt. Een weg van liefde, mededogen, broeder- en zusterschap. Een weg van wijsheid, ook wel de oude gnosis (kennis) genoemd. Wanneer een Meester in de vorm de Ascensie bereikt zijn Zij in staat grootste maar ook wonderbaarlijke, voor ons magisch uitziende dingen te doen. Zoals helen, wijn vermenigvuldigen of over water lopen.
Wanneer tweelingzielen een hoge inwijding bereiken en samen in het leven op aarde zijn, zetten Zij grote levens neer zoals de Ascended Masters Jesus en Maria Magdalena maar ook de Ascended Masters Kuthumi en Clara laten zien.  Helaas zijn tweelingzielen echter niet vaak samen in het leven op aarde aanwezig. 

De Ascended Master Jesus vraagt ons in Zijn Boodschappen regelmatig niet te treuren of verdriet te hebben bij het zien van de kruisweg of Hem aan het kruis. Hij zegt dat Zijn weg geen lijdensweg maar echter wel een leidersweg was en Hij raadt ons dat ook aan. Om onze moeilijkheden niet als lijdensweg te zien maar juist leider op je eigen weg te worden. 

Onder de rubriek Lezingen vindt u de Lezing van 25 maart met de Ascended Masters Maria Magdalena en Jesus en werden we dubbel verwend want Beiden hebben toen een Algemene Boodschap doorgegeven. Ook de nameditatie vindt u bij deze lezing terug.

Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

Jesus Er zijn geen producten in deze categorie.

Subcategorieën