Kuthumi

Kuthumi

Meester Kuthumi is de chohan van de 2e zielenstraal en de tweelingziel van de Ascended Lady Master Clara. Bij Zijn Ascensie heeft Hij de naam Kuthumi aangenomen (men spreekt het uit als koethoemi)
Hij gaf gestalte aan verscheidene bekende levens waarvan Farao Toetmoses, Pythagoras en vooral Franciscus van Assisi de bekendste zijn.
Wanneer tweelingzielen van een hoge inwijding samen in het leven op aarde aanwezig zijn, brengen zij dikwijls grote en belangrijke levens naar voor.
Samen met Clara trad Franciscus van Asissi in de voetsporen van Jesus en Maria Magdalena om de weg van liefde, wijsheid en gelijkheid te bewandelen. Franciscus van Asissi was een bezield spreker en zette de bezieling van hart en ziel dan ook letterlijk neer. En niet alleen sprak hij goed met mensen maar ook met dieren wat laat zien dat de telepathische communicatie universeel is over alle grenzen heen.

Gelukkig voor ons nodigen de Ascended Masters Kuthumi en Clara ons regelmatig uit voor een Lezing met Hun samen.
Onder de rubriek Lezingen vindt u de Lezing van 18 februari 2017 terug dewelke een meditatie, een Algemene Boodschap van Mr Kuthumi en een nameditatie bevat.

Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

Kuthumi Er zijn geen producten in deze categorie.

Subcategorieën