Clara

De Ascended Lady Master Clara is een Lady Master van de tweede zielenstraal.

Haar tweelingziel, Meester Kuthumi is de chohan van deze straal. Hun kleur is het goudgeel.

De Ascended Lady Master Clara is een Meester die inzicht, helderheid, klaarheid brengt en vele mensen bijstaat in het terug openen of verbeteren van het innerlijk zicht en derde oog.
Veel mensen kennen Haar als Heilige Clara. Heilige Clara die ook de patroonheilige van de tele visie is. Want tijdens Haar leven als Clara van Assisi was Clara reeds een groot visionair.
Na Haar Ascensie heeft Ze de naam Clara aangenomen, naar dit bekende leven van Clara van Assisi.
Clara is door veel mensen gekend als Heilige Clara. Het is evenwel niet zo dat alle heilig verklaarden ook Ascended Masters zijn!!!

De Ascended Lady Master Clara gaf ook gestalte aan de incarnatie van Brighid van Kildare. Eerst zijnde de godin Brighid, later werd Zij gekerstend en tot heilige Brighid verklaard. Het feest van Brighid is het feest van Imbolc.

onder de categorie Lezingen, vind u enkele Boodschappen terug die de Ascended Lady Master Clara tijdens het feest v Imbolc van 2 februari 2017 op de Lezing (in groep) telepathisch via Birgitte heeft doorgegeven.
Ook vindt u onder de categorie Lezingen: een meditatie, Algemene Boodschap van Mr Kuthumi en de nameditatie terug van de Lezing van 18 februari 2017 samen met de Ascended Masters Clara en Kuthumi.

Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn. Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester. Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. En zo onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer ontdekken om vanuit hart en ziel te kunnen leven. Want wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden. Of zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie. Maar gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid en leergierigheid ook vervuld worden en nemen Ascended Masters ons in de meditaties en de Algemene Boodschappen (leringen van grote liefde, wijsheid, inzichten…) mee op reis in onze menselijke evolutie en zoektocht naar wie wij waren en wie wij kunnen en mogen zijn. Ascended Masters staan ons in onvoorwaardelijke liefde en broeder- en zusterschap terzijde op onze menselijke reis door het leven om ons het pad van de Meester te laten zien en de weg van hart en ziel terug te vinden.

De informatie die u op de website vindt, is via Birgitte doorgegeven of heeft Birgitte van de Ascended Masters geleerd. Vooraleer Birgitte een incarnatie van een Ascended Master doorgeeft, gaat daar een jarenlange zoek- en onderzoekstocht aan vooraf en vraagt Birgitte dit niet 1 x maar desnoods 1000 x aan de betreffende Ascended Master om het 100% zeker te weten.

Clara Er zijn geen producten in deze categorie.

Subcategorieën